Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
info@example.com

Related Posts

Title Image

Koşullar

1. Yarışmaya katılacak kişiler 18 yaşını doldurmuş T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olmalıdır.

2. Eleme kurulunda, seçici jüride, yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ve yarışma konuları ilgili yönetici kadrodaki kurum personeli yarışmaya katılamaz.

3. Her aday yarışmaya yalnızca bir adet eserle başvurabilir.

4. Yarışma Şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ( Posta ve ya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

5. Başvuru sahipleri, dereceye giren oyunlar üzerindeki basılı, görsel ve dijital tüm kullanım haklarını birinci baskı için Ataşehir Belediyesi’ne devrettiğini kabul eder.

6. Dereceye giren radyo oyunları Ataşehir Belediye Tiyatrosu tarafından bir yıl içinde sahnelenebilir. Bu süre zarfında oyunun başka tiyatrolar tarafından sahnelenmesi Ataşehir Belediyesi’nin yazılı iznine tâbidir.

7. Yarışmaya gönderilen oyunun özgünlüğüne ilişkin sorumluluk yazara aittir. Üçüncü kişilerin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda oyunun sahibi, uğrayacağı ve uğratacağı zarardan sorumlu olduğunu kabul eder.

8. Başvuru sahipleri yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Değerlendirme sonrasında olsa bile şartlara uymadığı fark edilen eserden ödül geri alınır.

9. Konu kısıtlaması yoktur. Ancak oyunlar Türkçe yazılmalıdır. Yalnızca özgün eserlerle başvurulabilir.

10. Dereceye giren oyunlar Ataşehir Belediyesi’nin anlaşacağı bir yayınevi tarafından basılarak piyasaya sürülecektir. Ödüle değer eser bulunamazsa dağıtılmayan ödül diğer derecelere tahsis edilmez.

11. Eserler 12 punto ile ve Times New Roman fontunda yazılmalı ve sayfa boyutu A4 olmalıdır. Oyun metninin 9 kopyası ve oyun metninin dijital kopyasını içeren bir USB/ Flash bellek tek bir zarfa (1. Zarf) konulmalıdır.

12. Her nüshanın ilk sayfasında oyunun adı, oyunun türü, perde/sahne sayısı ve rumuz yer almalıdır. İkinci sayfada ise oyunun adı ve rumuzun ardından yarım sayfalık oyun özeti olmalıdır. ( Yarışma rumuzu üç harf ile üç rakamdan ibarettir. ABC123, GNC456, HBG389 gibi.)

13. Katılımcılar başvuru formunu doldurup üzerinde sadece rumuz yazılı olan kapalı bir zarfın (2. Zarf) içine koymalıdır. ( Başvuru Formu : http://www.atasehir.bel.tr adresinden temin edilebilir.

14. Harici bellek ve 9 nüsha oyunun bulunduğu zarf ile (1. Zarf) formun bulunduğu zarf ( 2. Zarf) üzerinde isim yazmayan başka bir zarfa konularak teslim edilmelidir.

15. Eserler minimum 50 bin vuruş olmalıdır.

16. Başvuru adresi kurum adresidir. Başvurular elden, iadeli taahhütlü posta ve ya kargo yoluyla yapılabilir.

17. Eser Sahibi eserin sergilenmesi, çoğaltılması ve yayılması konusundaki mali haklarını bir ( 1 ) yıl süreyle, tam ve alt ruhsatla, kuruma devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.

18. Kurum yukarıda bahsedilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri, kullanma, çoğaltma, yayma ; tüm yazılı, görsel ve işitsel mecrada umuma iletme ( dijital ortam dahil ), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.

19. Kazanan eser sahiplerine belirtilen ödül ücretleri ödenir. Bu ücretler, ” kazanan eserlerin yazılı, görsel ve işitsel mecrada bir ( 1 ) yıl süreyle kullanılmasına; eserlerin ve mali hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dahil olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablolu yayın gibi umuma iletim hakları ( mobil medya hakları, katma değerli servis, IPTV, internet, v.b. sesli, görüntülü ve yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme ve ya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda ve ya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz olarak verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da her hangi bir mecrada kullanabilme ve komşu haklarını kuruma bir ( 1 ) yıllığına devrini kapsar.

20. Eser sahibi yarışmanın sonuçlanmasından itibaren geçecek bir ( 1 ) yıl içinde, çoğaltma ve yayma haklarını kullanmak istediği takdirde, süre sınırı olmaksızın mali hak sahibi olan kurumun iznini alacağını, bu iznin verilmesinin, söz konusu esere verilen mansiyon ödülünün yarısı tutarındaki meblağı kurumca gösterilecek banka hesabına yatırması şartına bağlı olduğunu kabul ve taahhüt edecektir.